[ SlackList ] [ WkikiSlack ]
Re: dwie sesje X-ow

From: SzAmO <szamo_malpka_pf.pl>
Date: Sat Oct 16 2004 - 15:55:40 CEST

Dnia 15:32:50--16.10.2004 , Patryk napisal(a):
> patryk@slack:~$ startx --:1

ze spacja po --

startx -- :1

SzAmO

-- 
born to be root..
Received on Sat Oct 16 15:56:06 2004
This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014