[ SlackList ] [ WkikiSlack ]
CD. Otwarcie portow

From: Slack lista <slista_malpka_o2.pl>
Date: Fri Oct 15 2004 - 14:38:00 CEST

Witaj Slacklist !

 Moje regułki do odblokowania portów wygladaj tak :

      iptables -A INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT

      iptables -A INPUT -p tcp --dport 25 -j ACCEPT
      iptables -A INPUT -p udp --dport 25 -j ACCEPT

      iptables -A INPUT -p tcp --dport 110 -j ACCEPT
      iptables -A INPUT -p udp --dport 110 -j ACCEPT

      iptables -A INPUT -p tcp --dport 995 -j ACCEPT
      iptables -A INPUT -p udp --dport 995 -j ACCEPT

Po wydaniu polecenia "#iptables -L -n" otrzymuje cos takiego:

Chain INPUT (policy ACCEPT)
target prot opt source destination

ACCEPT all -- 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 state RELATED,ESTABLISHED
ACCEPT tcp -- 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp dpt:25
ACCEPT udp -- 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 udp dpt:25
ACCEPT tcp -- 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp dpt:110
ACCEPT udp -- 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 udp dpt:110
ACCEPT tcp -- 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp dpt:995
ACCEPT udp -- 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 udp dpt:995

 I mimo tego wszystkiego nadal nie mozna polaczyc sie np klientem
 poczty.
 Dodam jeszcze ze cale polaczenie z interntem jest zrobione przy
 pomocy squid'a.Tylko brakuje userem korzystania z klientow
 poczy,ftp, itp.
 
 Dzieki za pomoc.

-- 
Pozdrowienia,
 Slacklista
Received on Fri Oct 15 14:38:10 2004
This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014