[ SlackList ] [ WkikiSlack ]
a co to ?

From: Sławomir Jach <cobico_malpka_lh.pl>
Date: Tue Oct 12 2004 - 22:01:01 CEST

udp 76 bytes) from 0.0.0.0:68 to 255.255.255.255:67 on eth0

takie coś co chwile pokazuje mi się przy obserwacji programem iptraf

bootps 67/tcp dhcps #Bootstrap Protocol Server
bootps 67/udp dhcps #Bootstrap Protocol Server

a takie coś wyczytałem z /etc/services

o co chodzi ?
Received on Tue Oct 12 22:01:43 2004

This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014