[ SlackList ] [ WkikiSlack ]
Re: TTL ?

From: Wojciech Pyczak <nissarin_malpka_o2.pl>
Date: Mon Oct 11 2004 - 01:31:15 CEST

A nie prościej zastosować program w stylu NATdet do odszukania i
odcięcia delikwenta?
Received on Mon Oct 11 01:26:07 2004

This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014