[ SlackList ] [ WkikiSlack ]
Re: openslackware

From: Sławomir Jach <cobico_malpka_lh.pl>
Date: Fri Sep 24 2004 - 16:02:50 CEST
Użytkownik Kajtek Olszewski napisał:
Przejżałem tą stronę , nic się nie zmieniło
Wyprawa Shackleton 2014 Received on Fri Sep 24 16:03:20 2004
This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014