[ SlackList ] [ WkikiSlack ]
Re: Blokada portów pod iptablesem

From: Wojciech Pyczak <nissarin_malpka_o2.pl>
Date: Wed Sep 15 2004 - 13:33:57 CEST

>iptables -I INPUT -p tcp -i ppp0 --dport 137:139 -j DROP
>
>gdzie ppp0 to jakis interfejs zewnatrzny
>pozdrawiam
>Grabek
>
>
iptables -A INPUT -s 127.0.0.1 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -d 127.0.0.1 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p tcp --dport 137:139 -j DROP

Przez INPUT przechodz± wszystkie, pakiety których celem jest nasz
komputer (w ipchains było chyba inaczej), więc w zasadzie wystarczy
tylko wykluczyć ruch którego celem jest loopback i powinno działać. A
tak wogóle to jeszcze lepiej wyci±ć cały ruch i wpuszczać tylko to co
trzeba ;)
Received on Wed Sep 15 13:28:37 2004

This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014