[ SlackList ] [ WkikiSlack ]
last

From: Sławomir Jach <cobico_malpka_lh.pl>
Date: Wed Sep 15 2004 - 08:18:49 CEST

Witam . Jak dobrze zrozumiałem po komendzie "last" zostaje wyświetlona
lista ostatnio logujących się userów na serwa.

root pts/0 192.168.0.138 Mon Sep 6 10:07 - 10:22 (00:15)
root pts/0 192.168.0.138 Mon Sep 6 09:55 - 09:58 (00:03)
root pts/0 192.168.0.138 Sun Sep 5 19:44 - 20:17 (00:32)
root pts/0 192.168.0.138 Sun Sep 5 10:18 - 11:38 (01:20)
root pts/0 192.168.0.138 Sun Sep 5 10:18 - 10:18 (00:00)
root pts/0 192.168.0.138 Sat Sep 4 22:56 - 23:02 (00:06)
root pts/0 192.168.0.138 Sat Sep 4 08:25 - 11:15 (02:50)
root pts/0 192.168.0.138 Fri Sep 3 22:01 - 22:19 (00:17)
testowy ftpd32390 nat.ssk.pl Fri Sep 3 16:12 - 16:13 (00:00)
testowy ftpd32000 nat.ssk.pl Fri Sep 3 15:09 - 15:15 (00:06)
testowy ftpd31900 nat.ssk.pl Fri Sep 3 14:50 - 15:02 (00:12)
root pts/0 192.168.0.138 Fri Sep 3 08:05 - 09:00 (00:55)
root pts/0 192.168.0.138 Thu Sep 2 15:59 - 18:01 (02:01)
root pts/0 192.168.0.138 Thu Sep 2 13:34 - 15:20 (01:46)
root pts/0 192.168.0.138 Wed Sep 1 09:24 - 09:26 (00:02)

trochę to dziwne dla mnie bo plik /etc/nologin istnieje a port ssh jest
dostępny tylko dla mnie :)
konto "testowy" istnieje w systemie dla celów testowych nowej strony www
i ludzie przez ftp pracuja nad stronką. Ale co oznacza ten wpis
dotyczący proftpd ?
Received on Wed Sep 15 08:20:58 2004

This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014