[ SlackList ] [ WkikiSlack ]
Blokada portów pod iptablesem

From: czester11 <czester11_malpka_poczta.onet.pl>
Date: Tue Sep 14 2004 - 01:32:53 CEST

Witam mam problem
chcialbym zablokowac porty
137- 139 22 i wiele innym na interfejs zewnętrzny
pod zmiennnym IP
dotychczas uzywalem ipchansa na SDI
i rególka wygladalla tak
ipchains -I input -p tcp -s 0/0 -d 217.97.6.86 137:139 -i ppp0 -j DENY -l
ipchains -I input -p udp -s 0/0 -d 217.97.6.86 137:139 -i ppp0 -j DENY -l

A jak mam zablokowac pod dynamicznym ip i pod Iptablesm porty ??
Received on Tue Sep 14 01:33:44 2004

This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014