[ SlackList ] [ WkikiSlack ]
kto ma pierwszeństwo?

From: Sławomir Jach <cobico_malpka_lh.pl>
Date: Wed Sep 08 2004 - 18:06:59 CEST

Witam. Przypu¶ćmy że kto¶ w sieci podsłuchał ip i adres mac jednego z
komputerów, ten kto¶ ustawia sobie podsłuchany ip i mac u siebie. Oba
komputery rozpoczynaj± pracę, co się stanie ? czy który¶ z nich otrzyma
pierwszeństwo ? jeżeli tak to od czego to zależy ?
Received on Wed Sep 8 18:08:59 2004

This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014