[ SlackList ] [ WkikiSlack ]
Re: rev dns

From: Lukasz Gumula <lukasz_gumula_malpka_op.pl>
Date: Mon Sep 06 2004 - 20:27:19 CEST

> Ja sprawdzam tak :
> dla ipv4 : host -t A adres adres_dns
> dla ipv6 : host -t AAAA adres adres_dns

Problem jest na tyle ciekawy ze wszytsko wskazuje na to że rev jest
poprawnie ustawiony, natmiast server irc nie chce go uznac;/
Received on Mon Sep 6 20:28:20 2004

This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014