[ SlackList ] [ WkikiSlack ]
Re: PAM + Slackware - dlaczego nie ??

From: winchip <winchip_malpka_wp.pl>
Date: Mon Aug 16 2004 - 11:38:05 CEST

On Mon, 16 Aug 2004 00:30:35 +0200
Rafał Jeżak <kacper@slubice.biz> wrote:

> Marcin Sura wrote:
> > A moze mi ktos tak pokrotce objasnic co to jest ten PAM i do czego
> > sluzy. Wiem, ze RedHatowcy to maja/mieli, ale co to, to nie wiem :)
> http://linio.terramail.pl/slackpam.html
>
> Pozdrawiam,
> --
> * Rafał 'kacper' Jeżak && kacper(at)slubice(dot)biz * GG: 826971
> Reg Linux User : #204797
> * www.kacper.org && www.linux.slubice.biz
>
>

PAM to zawansowany i bardzo nowoczesny system autentyfikacji w systemie Linux - indentyfikowanie w systemie moze byc przeprowadzone na rozne sposoby.

W wielkim skrocie PAM to :

"zalozmy ze mamy aplikacjeę przydzielaja±ca± uzżytkownikom dosteęp do jakich¶ uslług. Tego
typu aplikacj±a jest login. Użytkownik podaje swoój login, haslło po czym następuje
weryfikacja podanych danych. W tym miejscu wkracza PAM.
PAM przejmuje zadanie sprawdzenia poprawno¶sci podanych danych (z punktu widzenia
programistycznego nalezży jedynie odwolłacć sieę do PAM nie wdaj±ac sięe nawet w szczegolóły
uwierzytelniania).
Taki system ma ta± zaletęe, zże to od administratora zależy sposoób w jaki sposoób zostanie
przeprowadzone uwierzytelnianie ponieważz to administrator panuje nad konfiguracja±
PAM. Przykłladowo administrator możze wymusicć na uzżytkowniku uwierzytelnianie
poprzez analizęe proóbki glłosu, skanowanie siatkoówki/odciskoów palcoów itp.
PAM zamuje sieę czterema rodzajami zadańn, sa± to: autentyfikacja, zarza±dzanie kontem,
zarz±adzanie sesj±a oraz zarza±dzanie haslłami. Co ciekawe, aplikacja korzystaj±ca z PAM
nie wie nic na temat konkretnej konfiguracji metod autentyfikacji."
Received on Mon Aug 16 09:36:37 2004

This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014