[ SlackList ] [ WkikiSlack ]
brak komendy shown

From: Sławomir Jach <cobico_malpka_lh.pl>
Date: Sun Aug 15 2004 - 13:53:04 CEST

Widzieliście kiedyś takie coś ?

root@sql:~# shown
-bash: shown: command not found
root@sql:~#

przypuszczam ze coś przeoczyłem podczas instalacji ale sądziłem że to
komenda basha , nio to która paczkę doinstalować ?
Received on Sun Aug 15 13:54:05 2004

This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014