[ SlackList ] [ WkikiSlack ]
Re: polskie znaki i slack 10

From: Arek Nowak <arekn_malpka_bonbon.net>
Date: Sat Aug 14 2004 - 16:28:38 CEST

On Sat, 2004-08-14 at 03:38, Sławomir Jach wrote:

> > Jedyne co ja zrobiłem to LC_LANG=pl_PL oraz poniższe wpisy:
> > *font: -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-iso8859-2
> > *boldFont: -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-iso8859-2
> > *mfont: -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-iso8859-2
> > w pliku .Xresources.
> >
> a możesz napisać dokładnie gdzie ten plik się znajduje ? a może go
> trzeba stwożyć w katalogu domowym ?

Tak, trzeba go utworzyć w katalogu domowym jeżeli tego jeszcze tam nie
ma.

--
Arek N.
Received on Sat Aug 14 16:29:32 2004
This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014