[ SlackList ] [ WkikiSlack ]
Re: polskie znaki i slack 10

From: Patryk <patrykbiela_malpka_o2.pl>
Date: Fri Aug 13 2004 - 23:07:36 CEST

Dnia piątek, 13 sierpnia 2004 22:00, Slawomir Jach napisał:
> pogrzebałem trochę i okazało się że polskie znaczki są ale tylko ma je
> czcionka courier i Luxi reszta nie ma polskich znaków. Te czcionki są
> okropne aż mnie odrzuca, jak tu pracować :)
przesylam plik xorg.conf, ktory nie wiem jak ale ustwia czcionke hevletica

sproboj luxi sans i antyaliasing mi sie podoba

Section "ServerLayout"
        Identifier "Matrox PowerDesk configured."
        Screen "Display 1" 0 0
        InputDevice "Mouse1" "CorePointer"
        InputDevice "Keyboard1" "CoreKeyboard"
        Option "Xinerama" "Off"
EndSection

Section "Files"
        RgbPath "/usr/X11R6/lib/X11/rgb"
        FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/local"
        FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc"
        FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi:unscaled"
        FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi:unscaled"
        FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Speedo"
        FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Type1"
        FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/TTF"
        FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/cyrillic"
        FontPath "/usr/local/share/fonts"
        FontPath "/usr/share/fonts"
        FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts"
        FontPath "/usr/share/fonts/default"
EndSection

Section "Module"
        Load "dbe"
        SubSection "extmod"
                Option "omit xfree86-dga"
        EndSubSection
        Load "type1"
        Load "speedo"
        Load "freetype"
        Load "glx"
        Load "dri"
EndSection

Section "InputDevice"
        Identifier "Keyboard1"
        Driver "Keyboard"
        Option "AutoRepeat" "500 30"
        Option "XkbRules" "xorg"
        Option "XkbModel" "pc101"
        Option "XkbLayout" "pl"
EndSection

Section "InputDevice"
        Identifier "Mouse1"
        Driver "mouse"
        Option "Protocol" "IMPS/2"
        Option "ZAxisMapping" "4 5"
        Option "Resolution" "256"
        Option "Device" "/dev/mouse"
EndSection

Section "Monitor"
        Identifier "Display 1"
        HorizSync 31.5 - 82.0
        VertRefresh 50.0 - 100.0
EndSection

Section "Monitor"
        Identifier "Display 2"
        HorizSync 31.5 - 82.0
        VertRefresh 50.0 - 100.0
EndSection

Section "Device"
        Identifier "MATROX CARD 1"
        Driver "mga"
        ChipSet "mgag400"
        ChipRev 0x80
        VendorName "Unknown"
        BoardName "Unknown"
        BusID "PCI:1:0:0"
EndSection

Section "Device"
        Identifier "MATROX CARD 2"
        Driver "mga"
        ChipSet "mgag400"
        VideoRam 32768
        ChipRev 0x80
        BusID "PCI:1:0:0"
        Screen 1
EndSection

Section "Screen"
        Identifier "Display 1"
        Device "MATROX CARD 1"
        Monitor "Display 1"
        DefaultDepth 24
        SubSection "Display"
                Depth 8
                Modes "1280x1024" "1024x768" "800x600" "640x480"
        EndSubSection
        SubSection "Display"
                Depth 16
                Modes "1280x1024" "1024x768" "800x600" "640x480"
        EndSubSection
        SubSection "Display"
                Depth 24
                Modes "1280x1024" "1024x768" "800x600" "640x480"
        EndSubSection
EndSection

Section "Screen"
        Identifier "Display 2"
        Device "MATROX CARD 2"
        Monitor "Display 2"
        DefaultDepth 24
        SubSection "Display"
                Depth 24
                Modes "1024x768"
        EndSubSection
        SubSection "Display"
                Depth 8
                Modes "1024x768"
        EndSubSection
        SubSection "Display"
                Depth 16
                Modes "1024x768"
        EndSubSection
EndSection
Received on Fri Aug 13 23:05:29 2004

This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014