[ SlackList ] [ WkikiSlack ]
windowmaker i locale

From: Justyna Sidorska <js201093_malpka_zodiac.mimuw.edu.pl>
Date: Tue Aug 10 2004 - 12:37:36 CEST

Cześć. Nie rozumiem, dlaczego WindowMaker nie wyświetla polskich
znaków w menu programów, gdy nie jest ustawiona zmienna środowiskowa
LC_ALL, ale za to są ustawione wszystkie pozostałe, które - jak
wynika z man bash - składają się na owe LC_ALL.

Pozdrawiam,
Justyna
Received on Tue Aug 10 12:37:48 2004

This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014