[ SlackList ] [ WkikiSlack ]
Re: pliki textowe

From: <aspercz_malpka_max.wsm.wielun.pl>
Date: Mon Aug 09 2004 - 17:37:11 CEST

Dnia poniedziałek, 9 sierpnia 2004 17:28, Sławomir Jach napisał:
> Witam. Jak przekonwertować pliki textowe pisane w Linuxie dla windows ?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dla plików tekstowych w obie strony:
iconv -f CP1250 -t ISO8859-2 plik-cp.txt > plik-iso.txt
iconv -f ISO8859-2 -t CP1250 plik-iso.txt > plik-cp.txt

Adres :
http://www.tekla.neostrada.pl/spod.html

-- 
Andrzej Sperczyński
http://aspercz.wsm.wielun.pl
Received on Mon Aug 9 17:35:35 2004
This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014