[ SlackList ] [ WkikiSlack ]
laptop toshiba 230cx

From: Przemysław Śmiały <xtc_malpka_lancaster.one.pl>
Date: Fri Jul 30 2004 - 12:19:47 CEST

mam laptopa toshiba 230cx i nijak nie mogę na nim posadzić slaka.
Wywala mi się przy montowaniu swapa z komunikatem:

Unable to handle kernel paging request at virtual
address 32428b24
 printing eip:
c0123318
*pde = 00000000
Oops: 0000
CPU: 0
EIP: 0010:[<c0123318>] Not tainted
EFLAGS: 00010086
eax: 32428b24 ebx: c002e0a8 ecx: 00000020
edx: 00000020
esi: 32428b20 edi: c027c0f4 ebp: 00000001
esp: c0dd7ee4
ds: 0018 es: 0018 ss: 0018
Process fsck.ext2 (pid: 27, stackpage=c0dd7000)
Stack: c0483b00 00000002 c002e0a8 c0130f37 c0483b00
c0033620 00000008 00000001
       c01b6575 c0483b00 00000001 c0033620 00000096
c0035060 00000008 c01beaa6
       c0033620 00000001 c02f5b2c 00000018 00000400
c0033620 011ca018 c01ca865
Call trace: [<c0130f37>] [<c01b6575>] [<c01beaa6>]
[<c01ca865>] [<c01c0659>]
  [<c01ca770>] [<c0107f5d>] [<c01080ce>] [<c010a288>]
Code: 39 46 04 74 0e 31 c9 ba 03 00 00 00 89 f0 e8 55
e6 fe ff 5b
 <0>Kernel panic: Aiee, killing interrupt handler!
In interrupt handler - not syncing

Szukałem na googlach ale nie znalazłem odpowiedzi, próbowałem wersję 8.1, 9, 9.1, 10.0 i l lipa.
Może ktoś sobe pradził z tym problemem? Proszę o jakieś podpowiedzi.
Znalazłem taki adres http://lkml.org/lkml/2003/3/19/225 ale nic z tego nie wiem.
Received on Fri Jul 30 12:18:15 2004

This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014