[ SlackList ] [ WkikiSlack ]
problemy ze squidem

From: Sławomir Jach <cobico_malpka_lh.pl>
Date: Thu Jul 29 2004 - 14:02:51 CEST

Witam uprzejmie. Mam straszne problemy ze squidem otóż założyłem acces listy
dzięki którym blokuję domeny. Chodzi jednak o to ze squid blokuje domeny
zupełnie nie związane z acces listami, jest to straszne utrudnienie w pracy.
Ludziki w sieci mnie przeklinają. Zdarza się też często że z jednego
komputera można daną domenę otwożyć a z drugiego już nie.
Oto mój conf

"domeny2" to zabronione domeny
"porn" to plik w którym zapisane są zakazane frazy
"domeny1" zapisuję tu domeny które zgłaszane są przez użytkowników a których
nie mozna otworzyć z nie wiadomych przyczyn

http_port 8080
#tyle pamieci przeznaczylem
cache_mem 64 MB
# max wielkosc obiektu pobieranego do cachu przy duzych plikach jest pewien
zysk
maximum_object_size 8192 KB
#katalog i wielkosc
cache_dir ufs /home/cache 100 16 256
cache_effective_user nobody
cache_access_log /usr/local/squid/var/logs/access.log
cache_log /usr/local/squid/var/logs/cache.log
cache_store_log /usr/local/squid/var/logs/store.log
#moja siec

acl net src 192.168.0.0/24
acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
acl localhost src 127.0.0.1/255.255.255.255
acl manager proto cache_object
acl CONNECT method CONNECT

acl domeny1 dstdomain -I "/usr/local/squid/etc/domeny1"
acl domeny2 dstdomain -I "/usr/local/squid/etc/domeny2"
acl porn url_regex -i "/usr/local/squid/etc/porn"
#http_access allow java_jvm
http_access allow domeny1
http_access deny domeny2
http_access deny porn
http_access allow manager localhost
http_access deny manager
http_access allow net
http_access allow localhost
http_access allow all
error_directory /usr/local/squid/share/errors/Polish

#odswierzanie pobranych plikow, czas ich przechowywania
refresh_pattern -i (.*ipg$|.*gif$) 0 50% 28800
refresh_pattern -i (.*html$|.*htm|.*shtml) 0 20% 1440
refresh_pattern (http://.*/$) 0 20% 1440
refresh_pattern ^ftp: 1440 20% 10080
refresh_pattern ^gopher: 1440 0% 1440
refresh_pattern . 0 20% 4320
dns_nameservers 127.0.0.1
#tutaj transparent proxy, przy starszych squidach pierwsze cztery linie
httpd_accel_host virtual
httpd_accel_port 80
httpd_accel_with_proxy on
httpd_accel_uses_host_header on
httpd_accel_single_host off
Received on Thu Jul 29 14:43:07 2004

This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014