[ SlackList ] [ WkikiSlack ]
Re: httpd oraz sendmail

From: mortar <slacklist_malpka_op.pl>
Date: Tue Jul 20 2004 - 01:59:28 CEST

Witam

Monday, July 19, 2004, 10:38:47 PM, you wrote:

ls> Witam!
ls> Pierwsze moje rozterki to httpd tzn po wpisaniu ps -aux widze az 5
ls> procesow httpd :
ls> czemu nie jeden proces a 5 ? czy to jest poprawne ?

Tak, to jest poprawne. Proponuje poczytac o takich opcjach w pliku
httpd.conf jak:

StartServers
MinSpareServers
MaxSpareServers

Wtedy wszystko sie wyjasni :)

-- 
Pozdrawiam
 Marcin              mailto:slacklist@op.pl
Received on Tue Jul 20 01:59:41 2004
This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014