[ SlackList ] [ WkikiSlack ]
ipmasq na iptables

From: neoniusz <neoniusz_malpka_wp.pl>
Date: Wed Jul 14 2004 - 10:19:28 CEST

Witam, jest problem z masq.
Realizacja polonczenia ma sie obdywac pomiedzy dwoma NIC`ami na
chipsetach rtl8039 w jadro rutera oraz klienta wkompilowane sa
odpowiednie moduly odpowiadajace za dzialanie karty. Komunikacja odbywa
sie na kablu krosowanym, link na karcie swieci.
Adres karty na ruterze ustawiam za pomoca ifconfig:
ifconfig eth1 192.168.1.1 netmask 255.255.0.0
rc.masq :

#!/bin/sh
echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
iptables -F -t nat
iptables -X -t nat
iptables -F -t filter
iptables -X -t filter
iptables -t filter -P FORWARD DROP
iptables -t filter -A FORWARD -s 192.168.0.0/255.255.0.0 -d 0/0 -j
ACCEPT
iptables -t filter -A FORWARD -s 0/0 -d 192.168.0.0/255.255.0.0 -j
ACCEPT
iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.0.0/16 -d 0/0 -j MASQUERADE
/sbin/modprobe ip_nat_ftp
/sbin/modprobe ip_nat_irc

na kliencie:
ifconfig eth0 192.168.1.2 netmask 255.255.0.0
route add default gw 192.168.1.1
Komputery wzajemnie sie nie pinguja, logi nie wskazuj▒ nic
nadzwyczajnego miast tcpdump przechwytuje pakiety, wiec komunikacja sie
odbywa, googlowalem ale nic nie znalazlem.
Received on Wed Jul 14 10:19:48 2004

This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014