[ SlackList ] [ WkikiSlack ]
Re: LILO: /boot/@config

From: Arek N. <arekn_malpka_bonbon.net>
Date: Tue Jul 13 2004 - 16:59:02 CEST

On Tuesday 13 July 2004 08:00, linux-slackware wrote:

> Czy plik /boot/@config zawiera wkompilowane skladniki
> zaladowanego jadra ? Jak sprawdzic wkompilowae skladniki
> jadra?

        /boot/@config to nic innego jak plik konfiguracyjny jądra
dostarczanego wraz z dystrybucją. Nie jest potrzebny do niczego.

        A jak sprawdzić wkompilowane składniki, to jest bardzo ciekawe
pytanie. Do głowy przychodzi mi tak: przejść do /proc , wybrać
odpowiedni plik, i cat'em go ;-) np. cat /proc/filesystems.
Możesz też przeglądnąć plik konfiguracyjny jądra.

-- 
Best regards,
Arek  N.
ICQ# 171404427
Received on Tue Jul 13 16:59:29 2004
This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014