[ SlackList ] [ WkikiSlack ]
Re: netykieta

From: cli3nt <cli3nt_malpka_wp.pl>
Date: Mon Jul 12 2004 - 09:13:19 CEST

> Pamiętaj, że jeżeli znasz Slackware
> to znasz Linuxa jeżeli nasz Red Hata to nasz Red Hata.

Ehhh, jak narazie to wysyłacie głupkowate msg na liste i ani słowa w nich
o Slackware... gorzej w nich nie ma nawet słowa o GNU/Linux. Tak więc
przestańcie toczyć jakie¶ bezsensowane dyskusje na temat jakiego¶ głupiego
zdania i zacznijcie wysyłać listy na temat, bo ja chętniej poczytałbym o
RH niż o jakim¶ (jak już wspominałem...) głupkowatym zdaniu.

-- 
Pozdrawiam,
cli3nt
mailto: cli3nt@wp.pl
Received on Mon Jul 12 09:13:49 2004
This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014