[ SlackList ] [ WkikiSlack ]
Re: netykieta

From: Grzes <srv_malpka_pf.pl>
Date: Sun Jul 11 2004 - 14:26:38 CEST

Krzysztof Florek wrote:

> Olek wrote:
> [...]
>
>> Pamiętaj, że jeżeli znasz Slackware
>> to znasz Linuxa jeżeli nasz Red Hata to nasz Red Hata.
>>
> ale kwas........:P
>
>
>
Received on Sun Jul 11 14:27:02 2004

This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014