[ SlackList ] [ WkikiSlack ]
Re: Problem z dhcpcd

From: Radek K. <krasm_malpka_wp.pl>
Date: Fri Jul 09 2004 - 23:49:01 CEST

----- Original Message -----
From: "Radek K" <krasm@wp.pl>
To: <slacklist@olek.waw.pl>
Sent: Friday, July 09, 2004 4:55 PM
Subject: [slacklist] Problem z dhcpcd

> Cześć
> Mam problem z dhcpcd.
>
Juz działa to "dhcpcd" choś nic z tym nie robiłem.
Ale i tak mnie ciekawi co to było.
Pozdrawiam
Radek K.
Received on Fri Jul 9 23:49:22 2004

This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014