[ SlackList ] [ WkikiSlack ]
Re: Problemy z 10...

From: Wojciech Pyczak <nissarin_malpka_o2.pl>
Date: Thu Jul 08 2004 - 20:17:33 CEST

> http://lubuska.zapto.org/~hoppke/too_much_to_learn/kompilat.html

Bardzo fajna stronka...

> Polecam xfce :)

Od tego zaczynałem... ale to było dawno temu :)
Received on Thu Jul 8 20:13:09 2004

This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014