[ SlackList ] [ WkikiSlack ]
Re: x.org

From: Rafał Domeracki <Rafal.Domeracki_malpka_aster.pl>
Date: Sun Jun 27 2004 - 11:49:22 CEST

Dziekuje bardzo.

> zamiast xfree86setup jest zorgsetup
Nie mam tego. Czy on znajduje sie w PATHu?
> zamiast xfree86config jest xorgconfig
A to jest :).
Poprzednie pytanie to tylko ciekawosc.

--
Pozdrawiam
Rafał Domeracki
Received on Sun Jun 27 11:49:31 2004
This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014