[ SlackList ] [ WkikiSlack ]
Re: w sieci chodza tylko male pakiety

From: SzAmO <szamo_malpka_pf.pl>
Date: Sun Jun 20 2004 - 12:38:45 CEST

Sprawdz, czy na kartach sieciowych na serwerze nie masz czasem OVERRUNS..
ip -s link list up

SzAmO

-- 
born to be root..
Received on Sun Jun 20 12:39:18 2004
This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014