[ SlackList ] [ WkikiSlack ]
Re: projekt !!!!!!!!!!! bazy danych

From: Arek N. <arekn_malpka_bonbon.net>
Date: Fri Jun 18 2004 - 13:48:14 CEST

On Wed, 2002-07-24 at 07:30, roberto wrote:
> Panowie a może zrobilibysmy taka baze danych software`u.
> z podziałem na np. kde>przegladarki >
> kde>soft do wypalania>
> kde> edytory tekstowe>

http://kde-apps.org/

Dla KDE już jest :-)

--
Pozdrowienia
Arek N.
Received on Fri Jun 18 13:50:54 2004
This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014