[ SlackList ] [ WkikiSlack ]
Re: obraz dysku..

From: SzAmO <szamo_malpka_pf.pl>
Date: Fri Jun 18 2004 - 11:42:55 CEST

hmmm a czy zwykle cp -a nie zalatwiloby sprawy?? dlaczego MUSISZ miec
kopie bit po bicie???

SzAmO

-- 
born to be root..
Received on Fri Jun 18 11:43:16 2004
This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014