[ SlackList ] [ WkikiSlack ]
Re: obraz dysku..

From: mortar <slacklist_malpka_op.pl>
Date: Thu Jun 17 2004 - 10:05:01 CEST

Witam

Thursday, June 17, 2004, 10:01:17 AM, you wrote:

h> Nigdy tego nie robilem a troche by mi to pewnie prace
h> uprościło;) czym najlepiej się to robi

man dd

Powinno starczyc ;)

-- 
Pozdrawiam
 Marcin              mailto:slacklist@op.pl
Received on Thu Jun 17 10:06:18 2004
This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014