[ SlackList ] [ WkikiSlack ]
Re: (no subject)

From: Wojciech Pyczak <nissarin_malpka_o2.pl>
Date: Wed Jun 16 2004 - 20:26:19 CEST

Użytkownik Grzes napisał:
> No to mamy 10.rc1 ;-) ciekawe czy ftp sie nie spoci??
>
>

Jeszcze najwyżej z pół roku i wyjdzie final... ;)
Received on Wed Jun 16 20:22:30 2004

This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014