[ SlackList ] [ WkikiSlack ]
Re: problem z zabiciem procesu

From: Rafał Domeracki <Rafal.Domeracki_malpka_aster.pl>
Date: Wed Jun 02 2004 - 18:05:50 CEST

zerknij jeszcze na koniec tych linii:

 /usr/bin/mc -P /tmp/mc-grabek/mc.pwd.31363
 /usr/bin/mc -P /tmp/mc-grabek/mc.pwd.31019

to sa pidy procesow macierzystych sprawdzilem.
Zobacz czy masz procesy o takim pid.
Received on Wed Jun 2 18:05:46 2004

This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014