[ SlackList ] [ WkikiSlack ]
Re: lista

From: mortar <slacklist_malpka_op.pl>
Date: Mon May 31 2004 - 15:49:42 CEST

Hello toka,

Monday, May 31, 2004, 3:14:31 PM, you wrote:

t> mysle ze nie tylko ty...
t> nie jest to juz dawna slacklista, wyglada to raczej na linux-newbie ;))
t> bez urazy dla tych co zadaja pytania..

W takim razie trzeba zmienic nazwe ze slacklist na slacklist-pro, bo
obecna jest mylaca.

-- 
Best regards,
 Marcin              mailto:slacklist@op.pl
Received on Mon May 31 15:50:22 2004
This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014