[ SlackList ] [ WkikiSlack ]
Re: GNUstep: brak dostepu

From: toka <toka_malpka_ipv.ath.cx>
Date: Sun May 30 2004 - 21:38:31 CEST

porównałem jak mam np u siebie:

toka@meta:/$ ls -la /mp3/
razem 27968
dr-xr-xr-x 21 root root 8192 2004-04-26 20:20 ./
drwxr-xr-x 22 root root 4096 2004-05-25 00:00 ../
dr-xr-xr-x 2 root root 4096 2004-03-24 17:05 [2002]\ Acidofilia/
dr-xr-xr-x 2 root root 4096 2004-03-24 16:49 2002\ -\ Acidofilia/
dr-xr-xr-x 3 root root 4096 2004-03-24 16:49 ACID2/

i listuje mi OK
spróbuj jeszce raz ustawic na katalog prawa (chmod -R 777)

-- 
M.Tokarski aka toka
mailto: toka at ipv dot ath dot cx
"I can only help one person each day.Today is not your day"
Received on Sun May 30 21:38:35 2004
This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014