[ SlackList ] [ WkikiSlack ]
Re: serwer olka

From: slacklist - op.pl <slacklist_malpka_op.pl>
Date: Wed May 26 2004 - 18:40:55 CEST

Hello Dominik,

Wednesday, May 26, 2004, 6:25:13 PM, you wrote:

D> przy okazji- co to znaczy standalone?

Serwer pracuje non-stop i sam bezposrednio nasluchuje polaczen.
Serwer moze rowniez pracowac w trybie inetd i wtedy inetd nasluchuje
polaczen, a kiedy takie polaczenie nadejdzie, wtedy uruchamia dopiero
serwer ftp. Trwa to nieco dluzej, aczkolwiek dla slabego, zadko
uzywanego serwera moze to byc uzasadnione.

-- 
Best regards,
 Marcin              mailto:slacklist@op.pl
Received on Wed May 26 18:41:24 2004
This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014