[ SlackList ] [ WkikiSlack ]
Witam

From: Aleksander Kwasniewski <olek_malpka_bcf.pl>
Date: Fri May 21 2004 - 23:28:30 CEST

witam i gory przepraszam za zasypanie listami o wznowieniu lity,
spamu
--

Received on Fri May 21 23:30:16 2004

This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014