[ SlackList ] [ WkikiSlack ]organizacja

From: Sławomir Jach <cobico@wp.pl>
Date: Mon Aug 25 2003 - 22:05:19 CEST
[slacklist] organizacja

No czekamy na wszystkich na irc, jest już trochę = ludzi.
jaroty.olsztyn.org:6667    #org

Received on Sat Feb 21 03:39:32 2004
This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014