[ SlackList ] [ WkikiSlack ]kmldonkey

From: Paweł Kośla <pawkosla@wp.pl>
Date: Tue Aug 26 2003 - 13:20:53 CEST
[slacklist] kmldonkey

Mam małe pytańko:Czy ktoś może używa tego = programu?(Kmldonkey)
Jeśli tak to to prosilbym o pomoc.
Po rozpakowaniu i instalacji programu nie mogę = się polączyć z żadnym
serwerem.

Received on Sat Feb 21 03:39:31 2004
This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014