[ SlackList ] [ WkikiSlack ]Re: logi

From: Machoni <machoni@o2.pl>
Date: Tue Aug 26 2003 - 23:47:15 CEST
[slacklist] Re: logi

>
> Wszystko super, ale powiedzcie mi tylko jedno, = gdzie One są na serwerku ;)
>
> TJ
>

a w  /var/log   nie ma ??  = ;-)

Received on Sat Feb 21 03:39:29 2004
This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014