[ SlackList ] [ WkikiSlack ]Awaria dysku.

From: Zbyszek Nędzi <znedzi@wp.pl>
Date: Sun Aug 31 2003 - 18:31:08 CEST
[slacklist] Awaria dysku.

Poradźcie mi co mam zrobić, a mianowicie padł mi = (chyba) dysk Samsung 8,4
GB tj. zamknąłem system komendą shudown -h now, = system już zdążył się
zamnkąć pokazał komendę (power down), i = prawdopodobnie w momencie
wyłanczania poszło przez moment większe = napięcie zarówka w pokoju na
sekundę zaświeciła trochę jaśniej, nic = się nie stało z żadnym urządzeniem
wszystko działa, niestety bios nie widzi już =
komputerach) jak można temu zaradzić, na tym =
kompletnymi ustawieniami (na razie sieć pracuje na = Freesco - dyskietka),
mam kopię ważniejszych plików z ustawieniami = nie chciał bym jednak
odtwarzać wszystkiego od początku, za wszystkie = sugestie i rady z góry
dziękuję. P.S. Dysk pracuje tj. zaświeca =
danych.
Pozdrawiam Zbyszek.

Received on Sat Feb 21 03:39:18 2004
This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014