[ SlackList ] [ WkikiSlack ]HELP zipslack konfiguracja

From: Piotrek <niszczyciel@o2.pl>
Date: Sun Aug 31 2003 - 22:49:45 CEST
[slacklist] HELP zipslack konfiguracja

Nie wiem jak skonfigorowac firewoll maskarade wlaczycc = rutnig w zipslacku dla lacza SDI wogle jak to uruchomic i udostepnic po = sieci ;-) innym userom ??????

Received on Sat Feb 21 03:39:17 2004
This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014