[ SlackList ] [ WkikiSlack ]squid

From: Sławomir Jach <cobico@wp.pl>
Date: Mon Sep 01 2003 - 09:23:08 CEST
[slacklist] squid

Witam. Skompilowałem squida, napisałem conf. = (transparent proxy 8080)
uruchomiłem (squid pracuje ps -ax ) ale nie = słucha na moim porcie,
pamiętam że kiedyś uruchamiałem squida na rh =
a tu nic, o co chodzi ?

Received on Sat Feb 21 03:39:16 2004
This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014