[ SlackList ] [ WkikiSlack ]Re: OT: reklama :D

From: Krzysztof Marzec <siwynr1@wp.pl>
Date: Mon Sep 01 2003 - 21:08:24 CEST
[slacklist] Re: OT: reklama :D

Pozdrawiam, dobry, kawalek roboty..
oby tak dalej


--
Krzysztof Marzec <siwynr1@wp.pl>
www.zlug.cxt.pl <Złotoryja Linux User = Grouo>

Received on Sat Feb 21 03:39:16 2004
This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014