[ SlackList ] [ WkikiSlack ]Re: czas

From: nedman <nedman@linux.pl>
Date: Thu Sep 04 2003 - 12:17:38 CEST
[slacklist] Re: czas

Grabek wrote:

> czy ktos zna tego przyczyne i wie jak temu = zapobiec?

Czas sprzetowy/czas systemowy?

--
.-----.-----.--|  | -- [ Marcin J. Niedziela = a.k.a. nedman ] --
|     |  -__|  _  = | -- [ The Linux Gazette-PL--lg.linux.pl ] --
|__|__|_____|_____| -- [ nedman@linux.pl - = gazeta@linux.pl ] --

Received on Sat Feb 21 03:39:13 2004
This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014