[ SlackList ] [ WkikiSlack ]Re: Re: sieć na DSL

From: Krzysztof Kostoń <kris@mex.com.pl>
Date: Fri Sep 05 2003 - 13:42:02 CEST
[slacklist] Re: [slacklist] Re: sieć na DSL

To nie noeostrada. Róznica jest :)))))

Wystarczy sobie postawic interfejs sieciowy dodatkowy =
prostszego/; mozna nawet sobie przekopiowac ten pli,k =
tylko zmienic IP i GATEWAYi NETMASK. Jeśli chodzi o = maskarade zmien spbie
ppp0 na eth0 czy jak sobie postawisz i ma =

#! /bin/sh
# /etc/rc.d/rc.inet1

IPADDR="Tu wpisz IP z TPSA"  # =
NETMASK="Tu maska od = TPSA"        # REPLACE with YOUR = netmask!

# or comment it out, and it will be ignored at = boot.
IPADDR1="192.168.0.1"  # REPLACE = with YOUR IP address!
NETMASK1="255.255.255.0" # REPLACE with = YOUR netmask!

# Edit the next line to point to your gateway:
GATEWAY="Tu brama od TPSA" # REPLACE with = YOUR gateway!

# Set up the loopback interface:
/sbin/ifconfig lo 127.0.0.1
/sbin/route add -net 127.0.0.0 netmask 255.0.0.0 = lo

#ustalanie adresu zarezsieci i rozgloszeniowego na = podst ip i maski
BROADCAST=`/bin/ipmask $NETMASK $IPADDR | cut -f 1 = -d ' '`
NETWORK=`/bin/ipmask $NETMASK $IPADDR | cut -f 2 -d = ' '`

#uruchamianie DSL
/sbin/ifconfig eth0 ${IPADDR} broadcast ${BROADCAST} = netmask ${NETMASK}

#uruchamianie LAN
/sbin/ifconfig eth1 ${IPADDR1} netmask = ${NETMASK1}

#Ustawienie bramki
/sbin/route add default gw ${GATEWAY} metric 1

#EOF

----- Original Message -----
From: "Sławomir Jach" = <cobico@wp.pl>
To: <slacklist@slackware.com.pl>
Sent: Friday, September 05, 2003 1:32 PM
Subject: [slacklist] Re: sieć na DSL


> W liście z pią, 05-09-2003, godz. 12:49, = Klejster pisze:
> > szukam kogoś. :P
> >
> > potrzebuje zmienić łącze z sdi na dsl =
szukam kogoś kto zrobi mi to oczywiście = odpłatnie TZN DOTYCZY ZMIANY
KONFIGURACI SERWERA NA SLACKU 8,1gg 793656
> > pozdrowionko i czekam
> >
>  a czy to nie jest taka sama usługa jak = neo+, jeżeli tak to spokojnie użyj
"adsl-setup"
>


---
Outgoing mail is certified Virus Free.
Checked by AVG anti-virus system (http://www.grisoft.com).
Version: 6.0.514 / Virus Database: 312 - Release = Date: 2003-08-28

Received on Sat Feb 21 03:39:11 2004
This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014