[ SlackList ] [ WkikiSlack ]kompilacja iproute2 na slack9

From: Przemysław Śmiały <xtc1@poczta.onet.pl>
Date: Sat Sep 06 2003 - 22:01:21 CEST
[slacklist] kompilacja iproute2 na slack9

nie wiem czemu podczas kompilacji iproute2 na slacku 9 = Na 8.1 nie było problemów. Ma ktoś jakiś pomysł lub = sugestię?

make[1]: Entering directory = `/usr/src/iproute2/lib'
gcc -D_GNU_SOURCE -O2 -Wstrict-prototypes -Wall = -Werror -g -I../include-glibc -include ../include-glibc/glibc-bugs.h = -I/usr/src/linux/include -I../include -DRESOLVE_HOSTNAMES   -c = -o ll_map.o ll_map.c

In file included from = ../include-glibc/netinet/in.h:7,
          &nbs= p;      from ll_map.c:19:
/usr/src/linux/include/linux/in.h:140: field = `gr_group' has incomplete type
/usr/src/linux/include/linux/in.h:141: confused by =
make[1]: *** [ll_map.o] Błąd 1
make[1]: Leaving directory = `/usr/src/iproute2/lib'
make: *** [all] Błąd 2

co moze być zwalone?

Received on Sat Feb 21 03:39:09 2004
This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014