[ SlackList ] [ WkikiSlack ]Re: kompilacja iproute2 na slack9

From: Skyscraper <skyscraper@o2.pl>
Date: Sun Sep 07 2003 - 00:39:39 CEST
[slacklist] Re: kompilacja iproute2 na slack9

On Sat, 6 Sep 2003 22:01:21 +0200
"Przemysław Śmiały" = <xtc1@poczta.onet.pl> wrote:

>
> nie wiem czemu podczas kompilacji iproute2 na = slacku 9 dostaje takie komunikaty, i oczywiście nie chce się = skompilować. Na 8.1 nie było problemów. Ma ktoś jakiś pomysł = lub sugestię?

>
> make[1]: Entering directory = `/usr/src/iproute2/lib'
> gcc -D_GNU_SOURCE -O2 -Wstrict-prototypes -Wall = -Werror -g -I../include-glibc -include ../include-glibc/glibc-bugs.h = -I/usr/src/linux/include -I../include -DRESOLVE_HOSTNAMES   -c = -o ll_map.o ll_map.c

> In file included from = ../include-glibc/netinet/in.h:7,
>          =         from ll_map.c:19:
> /usr/src/linux/include/linux/in.h:140: field = `gr_group' has incomplete type
> /usr/src/linux/include/linux/in.h:141: confused = by earlier errors, bailing out
> make[1]: *** [ll_map.o] Błąd 1
> make[1]: Leaving directory = `/usr/src/iproute2/lib'
> make: *** [all] Błąd 2
>
> co moze być zwalone?

sam sie zastanawiam bo mam to samo:
---------
/usr/src/linux/include/linux/in.h:140: field = `gr_group' has incomplete type
/usr/src/linux/include/linux/in.h:141: confused by =
make[1]: *** [ll_map.o] Error 1
make[1]: Leaving directory = `/root/jancio/jadro/nowe/iproute2/lib'
make: *** [all] Error 2
----------

i probuje przekompilowac iproute2 w polaczeniu w = kernelem 2.4.22. Podobno z wczesniejszymi kernelami nie ma problemu. A = Ty na ktorym?

znalazlem na razie tylko 2 odnosniki o tym na = google.pl:

http:/= /mailman.ds9a.nl/pipermail/lartc/2003q3/009651.html
http://groups.google.pl/groups?hl=pl&lr=&ie=UTF-8&oe=UTF-8= &threadm=slrnbkpvt3.3uc.dadzios%40news.vogel.pl&rnum=1&prev=/groups= %3Fq%3D/usr/src/linux/include/linux/in.h:140:%26hl%3Dpl%26lr%3D%26ie%3DUT= F-8%26oe%3DUTF-8%26selm%3Dslrnbkpvt3.3uc.dadzios%2540news.vogel.pl%26rnum= %3D1

no i nadal nie wiem co z tym zrobic...

Received on Sat Feb 21 03:39:08 2004
This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014