[ SlackList ] [ WkikiSlack ]MRTG dla poszczególnych userów

From: Przemysław ¦miały <xtc1@poczta.onet.pl>
Date: Mon Sep 08 2003 - 00:17:05 CEST
[slacklist] MRTG dla poszczególnych userów

Konfiguracja MRTG dla każdego z userów (nie = obejmuje ruchu przez proxy).

Zaczymany od stworzenia nowych lańcuchów iptables = ( na przykład w pliku /etc/rc.d/rc.counter)

#
#
iptables -F in_counter
iptables -F out_counter
iptables -D FORWARD -i eth1 -j in_counter
iptables -D FORWARD -o eth1 -j out_counter
iptables -X in_counter
iptables -X out_counter
iptables -N in_counter
iptables -N out_counter
#
#
iptables -A FORWARD -i eth1 -j in_counter
iptables -A FORWARD -o eth1 -j out_counter
#
iptables -A in_counter -d 192.168.1.3
iptables -A in_counter -d 192.168.1.4
iptables -A in_counter -d 192.168.1.5
#
iptables -A out_counter -s 192.168.1.3
iptables -A out_counter -s 192.168.1.4
iptables -A out_counter -s 192.168.1.5
#
#________________________

Potem config MRTG /etc/mrtg_users.cfg

# eth1
################################################################= ####################################
WorkDir: /home/xtc/mrtg
Title[host-eth1]: eth1 - Traffic statistics
MaxBytes[host-eth1]: 100000
AbsMax[host-eth1]: 160000
Options[host-eth1]: nolegend, nobanner, noinfo
Target[host-eth1]: `/etc/mrtg/mrtg-eth.pl -d eth1` =
PageTop[host-eth1]: <H1>eth1 - Traffic = statistics on server</H1>
YLegend[host-eth1]: Bytes/s
ShortLegend[host-eth1]: B/s
Legend1[host-eth1]: Incoming Traffic
Legend2[host-eth1]: Outgoing Traffic
Legend3[host-eth1]: Maximum Incoming Traffic
Legend4[host-eth1]: Maximum Outgoing Traffic
LegendI[host-eth1]: &nbsp;In:
LegendO[host-eth1]: &nbsp;Out:
WithPeak[host-eth1]: ymwd
################################################################= ####################################
#chciałem wszystko na jednym wykresie ale nie =
#Title[Admin]: Wykres ruchu lacza przez Admin
#PageTop[Admin]: <H1>Wykres ruchu lacza przez = Admin</H1>
#Target[Admin]: `/etc/mrtg/all.mrtg`
#MaxBytes[Admin]: 100000
#Options[Admin]: nobanner, noinfo, noarrow
#Colours[Admin]: = BORDOWY#ba0015,CZARNY#000000,ZIELONY#008e00,ZOLTY#e8d127
###########
Title[direx]: Wykres ruchu przez direx
PageTop[direx]: <H1>Wykres ruchu lacza przez =
Target[direx]: `/etc/mrtg/direx.mrtg`
MaxBytes[direx]: 100000
Options[direx]: nobanner, noinfo, noarrow
###########
Title[xtc]: Wykres ruchu przez xtc
PageTop[xtc]: <H1>Wykres ruchu lacza przez = xtc</H1>
Target[xtc]: `/etc/mrtg/xtc.mrtg`
MaxBytes[xtc]: 100000
Options[xtc]: nobanner, noinfo, noarrow
###########
Title[tomcio]: Wykres ruchu przez tomcio
PageTop[tomcio]: <H1>Wykres ruchu lacza przez = tomcio</H1>
Target[tomcio]: `/etc/mrtg/tomcio.mrtg`
MaxBytes[tomcio]: 100000
Options[tomcio]: nobanner, noinfo, noarrow
###########
#
___________________________________
Teraz jeszcze konfig dla poszczególnych userów w = katalogu /etc/mrtg/user.mrtg

#!/usr/bin/perl
use strict;
my @a;
my @b;
open A, "iptables -L in_counter -vx| grep = xtc|";
open B, "iptables -L out_counter -vx| grep = xtc|";
@a = split " ", <A>, 9;
@b = split " ", <B>, 9;
my $in = @a[1];
my $out = @b[1];
print = $in."\n".$out."\n\n".@a[7]."\n";

________________________

i odpalamy poleceniem z pliku /etc/rc.d/rc.mrtg
mrtg /etc/mrtg_users.cfg

Oczywi¶cie dopisujemy  do = /var/spool/cron/crontabs/root linijke żeby się odpalał co 5 = minut:
0-59/5 * * * * /etc/rc.d/rc.mrtg

wywali kilka błędów a potem już bedzie =

SZCZEGÓLNE PODZIEKOWANIA DLA MARCINA G. " = DodgeDOG" ZA POMYSŁ!!!!!!

Received on Sat Feb 21 03:39:06 2004
This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014