[ SlackList ] [ WkikiSlack ]Re: kompilacja iproute2 na slack9

From: nedman <nedman@linux.pl>
Date: Mon Sep 08 2003 - 10:04:47 CEST
[slacklist] Re: kompilacja iproute2 na slack9

Cnotliwy wrote:

> PĆ> nie wiem czemu podczas kompilacji =

Z innej beczki... Widze ze The Bat (albo podobny). = Mozesz wywalic z
cytowania inicjaly? Kolorowanie cytatow = warjuje.

--
.-----.-----.--|  | -- [ Marcin J. Niedziela = a.k.a. nedman ] --
|     |  -__|  _  = | -- [ The Linux Gazette-PL--lg.linux.pl ] --
|__|__|_____|_____| -- [ nedman@linux.pl - = gazeta@linux.pl ] --

Received on Sat Feb 21 03:39:05 2004
This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014