[ SlackList ] [ WkikiSlack ]Re: Dropline Gnome

From: nedman <nedman@linux.pl>
Date: Tue Sep 09 2003 - 18:47:30 CEST
[slacklist] Re: Dropline Gnome

Robert Panek wrote:

> n> mi nie chce sie czytac archiwom, = szczegolnie
> n> dlatego, ze nie ma tam ani ładu ani = składu (anty netykietowcy)

ej, no zobacz jak to 'n' psuje estetyke :P

--
.-----.-----.--|  | -- [ Marcin J. Niedziela = a.k.a. nedman ] --
|     |  -__|  _  = | -- [ The Linux Gazette-PL--lg.linux.pl ] --
|__|__|_____|_____| -- [ nedman@linux.pl - = gazeta@linux.pl ] --

Received on Sat Feb 21 03:39:01 2004
This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014